Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Habitability Design Center Internship Progress Report No. 3. Tài liệu khác 1
Habitat Design Optimization and Analysis. Tài liệu khác 1
Halsokonsekvenser av Extrem Varme i Umearegionen (Impact on Health from Heat Wave in Umea). Tài liệu khác 1
Hard X-Ray Polarization Sensitivity of the Energetic X-Ray Imaging Survey Telescope EXIST. Tài liệu khác 1
Haughton-Mars Project Expedition 2005: Interplanetary Supply Chain Management & Logistics Architectures. Tài liệu khác 1
Hawaii Space Grant Consortium. Tài liệu khác 1
Heat Transfer and Fluid Dynamics Measurements in the Expansion Space of a Stirling Cycle Engine. Tài liệu khác 1
Heated Promoted Combustion-Initial Test Results. Tài liệu khác 1
Heating Augmentation for Short Hypersonic Protuberances. Tài liệu khác 1
Heating-Rate-Coupled Model for Hydrogen Reduction of JSC-1A. Tài liệu khác 1
Helicon Wave Physics Impacts on Electrodeless Thruster Design. Tài liệu khác 1
Helicopter HOGE Capability Assessment through Climatology Modeling. Tài liệu khác 1
Heliophysics Science and the Moon: Potential Solar and Space Physics Science for Lunar Exploration. Tài liệu khác 1
Heritage and Advanced Technology Systems Engineering Lessons Learned from NASA Deep Space Missions. Tài liệu khác 1
HERRO: A Science-Oriented Strategy for Crewed Missions Beyond LEO. Tài liệu khác 1
HICO and RAIDS Experiment Payload - Hyperspectral Imager for the Coastal Ocean. Tài liệu khác 1
High Contrast Imaging Using Adaptive Optics for Extrasolar Planet Detection. Tài liệu khác 1
High Efficiency Power Combining of Ka-Band TWTs for High Data Rate Communications. Tài liệu khác 1
High Energy Neutrinos from the Cold: Status and Prospects of the IceCube Experiment. Tài liệu khác 1
High Energy Spectrum of NGC 4151. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)