Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46131
Trong đó:
  • Bài báo: 63
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15668)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
H5 at TREC 2008 Legal Interactive: User Modeling, Assessment & Measurement. Tài liệu khác 1
Hacking Social Networks: Examining the Viability of Using Computer Network Attack Against Social Networks. Tài liệu khác 1
Hall Effect Spintronics. Tài liệu khác 1
Hall Effect Spintronics. Tài liệu khác 1
Handbook for Ethernet-Based Aviation Databuses: Certification and Design Considerations. Tài liệu khác 1
Handbook for the Selection and Evaluation of Microprocessors for Airborne Systems. Tài liệu khác 1
Handheld Computing. Tài liệu khác 1
Handheld UXO Sensor Improvements to Facilitate UXO/Clutter Discrimination. Volume 2: Signal Processing for Handheld UXO Improvements. Tài liệu khác 1
Handling Permanent and Transient Errors Using a SIMD Unit. Tài liệu khác 1
Handling Weighted, Asymmetric, Self-Looped, and Disconnected Networks in ORA. Tài liệu khác 1
Hanford Borehole Geologic Information System (HBGIS): User's Guide for Viewing and Downloading Data. Tài liệu khác 1
Hanford Nuclear Criticality Safety Program Database. Tài liệu khác 1
Hardware Acceleration for Cyber Security. Tài liệu khác 1
Hardware Based Function Level Mandatory Access Control for Memory Structures. Tài liệu khác 1
Hardware in-the-Loop Demonstration of Real-Time Orbit Determination in High Earth Orbits. Tài liệu khác 1
Hardware Realization of a Transform Domain Communication System. Tài liệu khác 1
Hardware Trojans - Prevention, Detection, Countermeasures (A Literature Review). Tài liệu khác 1
Hardware Trust Implications of 3-D Integration. Tài liệu khác 1
Hardware, Software and Data Analysis Techniques for SRAM-based Field Programmable Gate Array Circuits. Tài liệu khác 1
Hardware-in-the-Loop Testing of Wireless Sensor Networks. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)