Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
H.R. 5825 (109th Congress): Electronic Surveillance Modernization Act. Tài liệu khác 1
H5 at TREC 2008 Legal Interactive: User Modeling, Assessment & Measurement. Tài liệu khác 1
Habitat for Humanity of Metro Denver Zero Energy Demonstration Home. Tài liệu khác 1
Hacking Social Networks: Examining the Viability of Using Computer Network Attack Against Social Networks. Tài liệu khác 1
Hacking Social Networks: Examining the Viability of Using Computer Network Attack Against Social Networks. Tài liệu khác 1
Hagerman National Wildlife Refuge. Sherman, Texas: Comprehensive Conservation Plan. Tài liệu khác 1
Hall Effect Spintronics. Tài liệu khác 1
Hall Effect Spintronics. Tài liệu khác 1
Handbook for Ethernet-Based Aviation Databuses: Certification and Design Considerations. Tài liệu khác 1
Handbook for Networked Local Area Networks in Aircraft. Tài liệu khác 1
Handbook for the Selection and Evaluation of Microprocessors for Airborne Systems. Tài liệu khác 1
Handbook of Best Practices for Geothermal Drilling. Tài liệu khác 1
Handbook of Frequency Stability Analysis. Tài liệu khác 1
Hand-Held and Portable Devices for Oil Assessment: Commercial Technologies for Maintenance Activities. Tài liệu khác 1
Handheld Broadband Electromagnetic UXO Sensor. Tài liệu khác 1
Handheld Broadband Electromagnetic UXO Sensor. Tài liệu khác 1
Handheld Computing. Tài liệu khác 1
Handheld Isotope Identification System. Tài liệu khác 1
Handheld UXO Sensor Improvements to Facilitate UXO/Clutter Discrimination. Volume 2: Signal Processing for Handheld UXO Improvements. Tài liệu khác 1
Handling Permanent and Transient Errors Using a SIMD Unit. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)