Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
H.R. 2: The Children's Health Insurance Program Reauthorization Act of 2009. Tài liệu khác 1
H.R. 5825 (109th Congress): Electronic Surveillance Modernization Act. Tài liệu khác 1
H1N1 Flu: A Guide for Community and Faith-Based Organizations. Tài liệu khác 1
H1N1 Influenza Vaccination Campaign, 2009: Summary of a Workshop Series. Tài liệu khác 1
H2-MHR Pre-Conceptual Design Report: SI-Based Plant; HTE-Based Plant. Tài liệu khác 1
H5 at TREC 2008 Legal Interactive: User Modeling, Assessment & Measurement. Tài liệu khác 1
Habitability and Human Factors Contributions to Human Space Flight. Tài liệu khác 1
Habitability Design Center Internship Progress Report No. 3. Tài liệu khác 1
Habitat Demonstration Unit Project: A Modular Instrumentation System for a Deep Space Habitat. Tài liệu khác 1
Habitat Design Optimization and Analysis. Tài liệu khác 1
Habitat for Humanity of Metro Denver Zero Energy Demonstration Home. Tài liệu khác 1
Habitat Size Optimization of the O'Neill - Glaser Economic Model for Space Solar Satellite Production. Tài liệu khác 1
Habitat Size Optimization of the O'Neill - Glaser Economic Model for Space Solar Satellite Production. Tài liệu khác 1
Hacking Social Networks: Examining the Viability of Using Computer Network Attack Against Social Networks. Tài liệu khác 1
Hacking Social Networks: Examining the Viability of Using Computer Network Attack Against Social Networks. Tài liệu khác 1
Hadean Crustal Processes Revealed From Oxygen Isotopes and U-TH-PB Depth Profiling of Pre-4 Detrital Zircons from Western Australia. Tài liệu khác 1
Haditha General Hospital Under the Economic Support Fund Program Haditha, Iraq. Tài liệu khác 1
Haditha General Hospital Under the Economic Support Fund Program, Haditha, Iraq. Tài liệu khác 1
Hadron Multiplicities at the LHC. Tài liệu khác 1
Hadron Optics: Diffraction Patterns in Deeply Virtual Compton Scattering. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)