Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49695
Trong đó:
  • Bài báo: 1246
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17173)
  Khoa học Đời sống (2196)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
GIẢI THÍCH CÁC DỮ LIỆU THỐNG KÊ -PHẦN 6: XÁC ĐỊNH KHOẢNG DUNG SAI THỐNG KÊ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIẤY LÀM LỚP SÓNG -XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NẾN PHẲNG SAU KHI ĐÃ TẠO SÓNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIẤY TISSUE VÀ SẢN PHẢM TISSUE - PHẦN 4: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN KÉO, ĐỘ GIÃN DÀI KHI ĐỨT VÀ NĂNG LƯỢNG KÉO HẤP THỤ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIẤY TISSUE VÀ SẢN PHẢM TISSUE - PHÂN 6: XÁC ĐỊNH ĐỊNH LƯỢNG Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIẤY TISSUE VÀ SẢN PHẨM TISSUE -PHÀN 8: XÁC ĐỊNH THỜI GIAN HÂP THỤ NƯỚC VÀ KHẢ NĂNG HẤP THỤ NƯỚC THEO PHƯƠNG PHẤP GIÒ NGÂM Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIÂY VÀ CÁC TÔNG -XÁC ĐỊNH Độ ĐỤC (NÊN GIÂY) -PHƯƠNG PHÁP PHÀN XẠ KHUẾCH TÁN Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIẤY VÀ CÁCTỎNG TIẾP XÚC VỚI THỰC PHẨM -CHUẨN BỊ NƯỚC CHIẾT LẠNH Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIẤY VÀ CÁCTÔNG TIẾP XÚC VỚÍTHỰC PHẨM -XÁC ĐỊNH FORMALDEHYT TRONG DUNG DỊCH NƯỚC CHIẾT Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIÁY VÀ CÁCTÔNG -XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ẢM CỦA MỘT LÔ-PHƯƠNG PHÁP SÁY KHÔ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIÂY VÀ CÁCTÔNG -XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT BỀN KÉO -PHÂN 2: PHƯƠNG PHÁP TỐC ĐỘ GIÃN DÀI KHÔNG ĐỒI (20 mm/mIn) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIẤY VÀ CÁCTÔNG -XÁC ĐỊNH TÍNH CHẤT BÈN KÉO -PHẢN 3: PHƯƠNG PHÁP TỐC ĐỘ GIÃN DÀI KHÔNG ĐÔI (100 mm/min) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIẤY VỆ SINH Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 0
GIÃY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIẤY -XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT KHÔ -PHƯƠNG PHÁP SẤY KHÔ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
GIÁY, CÁCTÔNG VÀ BỘT GIÁY -XÁC ĐỊNH HỆ SỐ PHẢN XẠ KHUẾCH TÁN XANH -PHẦN 1: ĐIỀU KIỆN ÁNH SÁNG BAN NGÀY TRONG NHÀ (ĐỘ TRẤNG ISO) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)