Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49354
Trong đó:
  • Bài báo: 919
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4553

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15546)
  Khoa học Kỹ thuật (16995)
  Khoa học Đời sống (2044)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4545)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Gaining Confidence in Scientific Applications Through Executable Interface Contracts. Tài liệu khác 1
Gallium Nitride UV Single Photon Source. Tài liệu khác 1
Game Theoretic Approach to Convoy Routing. Tài liệu khác 1
Gaps, Tools, and Evaluation Methodologies for Analyzing Irregular Warfare. Tài liệu khác 1
Gaussian Pyramid: Comparative Analysis of Hardware Architectures Bài báo 0
General Framework for Analyzing, Characterizing, and Implementing Spectrally Modulated, Spectrally Encoded Signals. Tài liệu khác 1
General Framework for Flow Control in Wireless Networks. Tài liệu khác 1
General Mission Analysis Tool (GMAT) User's Guide (Draft). Tài liệu khác 1
General Mission Analysis Tool (GMAT). Tài liệu khác 1
General Model of Resource Production and Exchange in Systems of Interdependent Specialists. Tài liệu khác 1
General Overview of the Use of SUGV and Centralized Controllers Type I and II During Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance On The Move, Event 08 (C4ISR OTM E08). Tài liệu khác 1
General Purpose Feature Extractor for Light Detection and Ranging Data. Tài liệu khác 1
Generalization of Figure-Ground Segmentation from Binocular to Monocular Vision in an Embodied Biological Brain Model. Tài liệu khác 1
Generalized Approach to Soil Strength Prediction With Machine Learning Methods. Tài liệu khác 1
Generalized Information Matrix Fusion Based Heterogeneous Track-to- Track Fusion Algorithm. Tài liệu khác 1
Generalized Newton Method for Energy Formulation in Image Processing. Tài liệu khác 1
Generalizing Dijkstra's Algorithm and Gaussian Elimination for Solving MDPs. Tài liệu khác 1
Generals, Colonels & Community: Refactoring DoD Software Development. Tài liệu khác 1
Generating Predictive Movie Recommendations from Trust in Social Networks. Tài liệu khác 1
Generating Realistic Envionments for Cyber Operations Development, Testing, and Training. Sách 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)