Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Gasoline Taxes: An Examination of News Media Discourse Related to Gax Tax Funding in Six States. Tài liệu khác 1
Gasoline Taxes: An Examination of News Media Discourse Related to Gax Tax Funding in Six States. Tài liệu khác 1
Gender, nutrition- and climate-smart food production: Opportunities and trade-offs Bài báo 0
Generation and functional evaluation of a DNA vaccine co-expressing Cyprinid herpesvirus-3 envelope protein and carp interleukin-1 beta Bài báo 0
Generic Continuity of Operations/ Continuity of Government Plan. Tài liệu khác 1
Generic Continuity of Operations/ Continuity of Government Plan. Tài liệu khác 1
Genes related to cell-mediated cytotoxicity and interferon response are induced in the retina of European sea bass upon intravitreal infection with nodavirus Bài báo 0
Genetic, nutritional and pathological investigations on the effect of feeding low protein diet and biofloc on growth performance, survival and disease prevention of Indian white shrimp Fenneropenaeus indicus Bài báo 0
Genoa National Fish Hatchery. Tài liệu khác 1
Genomic and epigenetic alterations in diploid gynogenetic hybrid fish Bài báo 0
Genomic characterization, phylogenetic position and in situ localization of a novel putative mononegavirus in Lepeophtheirus salmonis Bài báo 0
Genomics and immunity of the Mediterranean mussel Mytilus galloprovincialis in a changing environment Bài báo 0
Genotype by environment effects on promiscuous nodulation in soybean (Glycine max L. Merrill) Bài báo 0
Genotypic variation in salt tolerance of Ulmus pumila plants obtained by shoot micropropagation Bài báo 0
GeoGIS Phase III (3). Tài liệu khác 1
GeoGIS Phase III (3). Tài liệu khác 1
Geospatial Evaluations of Potato Production Systems in Maine Bài báo 0
Geospatial Framework for Dynamic Route Planning Using Congestion Prediction in Transportation Systems. Tài liệu khác 1
Geospatial Framework for Dynamic Route Planning Using Congestion Prediction in Transportation Systems. Tài liệu khác 1
Geostatistical mapping of soil fertility constraints for yam based cropping systems of North-central and Southeast Nigeria Bài báo 0
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)