Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
G-6 Brief to USN/USMC Spectrum Conference. Tài liệu khác 1
GaAs High Breakdown Voltage Front and Back Side Processed Schottky Detectors for X-Ray Detection. Tài liệu khác 1
Gaining Confidence in Scientific Applications Through Executable Interface Contracts. Tài liệu khác 1
Gallium Arsenide (GaAs) Microwave Integrated Circuit Designs Submitted to TriQuint Semiconductor for Fabrication (ARL Tile No. 2). Tài liệu khác 1
Gallium Nitride (GaN) High Power Electronics (FY11). Tài liệu khác 1
Gallium Nitride Light Emitter on a Patterned Sapphire Substrate for Improved Defectivity and Light Extraction Efficiency. Tài liệu khác 1
Gallium Nitride Nanowire Electromechanical Resonators with Piezoresistive Readout. Tài liệu khác 1
Gallium Nitride UV Single Photon Source. Tài liệu khác 1
Gallium Nitride UV Single Photon Source. Tài liệu khác 1
Galvanic Corrosion in Silicon Microsystems: Finite Element Simulation Tool Development. Tài liệu khác 1
Galvanically Isolated Power Converter Module for DC Zonal Electric Distribution Systems. Tài liệu khác 1
Galvanized steel Wire from China and Mexico. Investigation Nos. 701-TA-479 and 731-TA-1183-1184 (Preliminary). Tài liệu khác 1
Game Theoretic Approach to Convoy Routing. Tài liệu khác 1
Game Theoretic Multiple Mobile Sensor Management under Adversarial Environments. Tài liệu khác 1
Game Theoretic Solutions to Cyber Attack and Network Defense Problems. Tài liệu khác 1
Games with Non-Probabilistic Uncertainty. Tài liệu khác 1
GaN High Power Electronics. Tài liệu khác 1
GaN Wide Band Power Integrated Circuits (Preprint). Tài liệu khác 1
Gaps, Tools, and Evaluation Methodologies for Analyzing Irregular Warfare. Tài liệu khác 1
Gas Centrifuge Enrichment Plant Safeguards System Modeling. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)