Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Fabrication of the Prototype 201.25 Mhz Cavity for a Muon Ionization Cooling Experiment. Tài liệu khác 1
Fast Digitization and Discrimination of Prompt Neutron and Photon Signals Using a Novel Silicon Carbide Detector. SPIE International Symposium on Defense and Security. Tài liệu khác 1
FCV Learning Demonstration: Project Midpoint Status and FAll 2007 Results. EVS 23 Sustainability: The Future of Transportation. Tài liệu khác 1
FCV Learning Demonstration: Project Midpoint Status and FAll 2007 Results. EVS 23 Sustainability: The Future of Transportation. Tài liệu khác 1
Fiber Laser Coupled Optical Spark Delivery System. Tài liệu khác 1
Field-Scale in Situ Measurements of Vadose Zone Flow and Transport Using Multiple Tracers at INEEL Vadose Zone Research. Tài liệu khác 1
Final Report of the International Nuclear Energy Research Initiative OSMOSE Project (FY01-FY04). Tài liệu khác 1
First Quarter Hanford Seismic Report for Fiscal Year 2008. Tài liệu khác 1
First Quarter Hanford Seismic Report for Fiscal Year 2009. Tài liệu khác 1
First Quarter Hanford Seismic Report for Fiscal Year 2010. Tài liệu khác 1
Flight Path Angle Dynamics of Air-Breathing Hypersonic Vehicles. Tài liệu khác 1
Fluid Dispensing and Dispersion. Tài liệu khác 1
Fluorboard: A Statistically Based Dashboard Method for Improving Safety. Tài liệu khác 1
Fully Integrating the Design Process. Tài liệu khác 1
FZ2MC: A Tool for Monte Carlo Transport Code Geometry Manipulation. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)