Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Fabrication and Deployment Testing of Solar Sail Quadrants for a 20-Meter Solar Sail Ground Test System Demonstration. Tài liệu khác 1
Fabrication in Space - What Materials are Needed. Tài liệu khác 1
Facing Tomorrow's Challenges: U.S. Geological Survey Science in the Decade 2007-2017. Tài liệu khác 1
Fan Acoustic Issues in the NASA Space Flight Experience. Tài liệu khác 1
Fault Management in Manned Spacecraft: From Design to Operations. Tài liệu khác 1
Feasibility Study of a Nuclear-Stirling Plant for the Jupiter Icy Moons Orbiter. Tài liệu khác 1
Featured Invention: Laser Scaling Device. Tài liệu khác 1
Federal Aviation Administration Fiscal Year 2005 Business Plan: Commercial Space Transportation. Tài liệu khác 1
Federal Aviation Administration Fiscal Year 2006 Business Plan: Aviation Safety. Tài liệu khác 1
Federal Aviation Administration Fiscal Year 2007 Business Plan: Commercial Space Transportation. Tài liệu khác 1
Federal Aviation Administration Fiscal Year 2010 Business Plan: Commercial Space Transportation. Tài liệu khác 1
Ferdinand Rudolph Hassler (1770-1843) A Twenty Year Retrospective, 1987-2007. Tài liệu khác 1
FE-SEM, FIB and TEM Study of Surface Deposits of Apollo 15 Green Glass Volcanic Spherules. Tài liệu khác 1
Few-nucleon Systems in the Laboratory, Supernovae, and the Cosmos. (Report for July 15, 2004-September 1, 2005). Tài liệu khác 1
Fiber lasers and amplifiers for science and exploration at NASA Goddard Space Flight Center. Tài liệu khác 1
Field Effect Transistor Behavior in Electrospun Polyaniline/Polyethylene Oxide Nanofibers. Tài liệu khác 1
Field Line Resonance at Mercury's Magnetosphere: A Simulation Study. Tài liệu khác 1
Field Simulation of a Drilling Mission to Mars to Search for Subsurface Life. Tài liệu khác 1
Figure of Merit Characteristics Compared to Engineering Parameters. Tài liệu khác 1
Figures of Merit Software: Description, User's Guide, Installation Notes, Versions Description, and License Agreement. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)