Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49695
Trong đó:
  • Bài báo: 1246
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17173)
  Khoa học Đời sống (2196)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
F.I.R.E. Experiment Planning and Reporting Structure. Tài liệu khác 1
FAA'S En Route Modernization Programm is on Schedule But Steps Can Be Taken to Reduce Future Risks. Tài liệu khác 1
Face Recognition via Ensemble SIFT Matching of Uncorrelated Hyperspectral Bands and Spectral PCTs. Tài liệu khác 1
Facilitating the Specification Capture and Transformation Process in the Development of Multi-Agent Systems. Tài liệu khác 1
Factors Impacting Key Management Effectiveness in Secured Wireless Networks. Tài liệu khác 1
Failure Recovery Alternatives in Grid Based Distributed Query Processing: A Case Study. Tài liệu khác 1
Failures and Promises of an Operational Service-Oriented Architecture: The ROI of Operational Effectiveness in Addition to Acquisition Efficiency at the Navy's Op Level of War. Tài liệu khác 1
FALCON Pilot: Applying Open Standards for PLM Systems Interoperability. Tài liệu khác 1
Family of Collusion Resistant Protocols for Instantiating Security. Tài liệu khác 1
Family of Compaction Curves for Chemically Modified Soils. Tài liệu khác 1
Fast Dimension Reduction Using Rademacher Series on Dual BCH Codes. Tài liệu khác 1
Fast Hardware Computation of x mod z. Tài liệu khác 1
Fast Multiscale Algorithms for Information Representation and Fusion. Tài liệu khác 1
Fast Multivariate Search on Large Aviation Datasets. Tài liệu khác 1
Fast Nonparametric Machine Learning Algorithms for High-Dimensional Massive Data and Applications. Tài liệu khác 1
FAST User's Guide. (Updated August 2005). Tài liệu khác 1
FastBit: An Efficient Indexing Technology for Accelerating Data-Intensive Science. Tài liệu khác 1
Faster Scannerless GLR Parsing. Tài liệu khác 1
Fault Injection and Monitoring Capability for a Fault-Tolerant Distributed Computation System. Tài liệu khác 1
Fault Tolerance via Replication in Coarse Grain Data-Flow. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)