Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Fabrication and Characterization of a New High Density Sc/Si Multilayer Sliced Grating. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Nanoporous Energetic Silicon. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Schottky Diodes using Single Wall Carbon Nanotubes. Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Wound Capacitors using Amorphous Silicon Dioxide as the Dielectric Material (PREPRINT). Tài liệu khác 1
Fabrication and Characterization of Wound Capacitors using Amorphous Silicon Dioxide as the Dielectric Material (PREPRINT). Tài liệu khác 1
Fabrication and Deployment Testing of Solar Sail Quadrants for a 20-Meter Solar Sail Ground Test System Demonstration. Tài liệu khác 1
Fabrication and Electromechanical Performance of a Novel High Modulus Ionogen Micro-Actuator. Tài liệu khác 1
Fabrication and Evaluation of Ceramic Microtubes by Extrusion of Preceramic Polymers. Tài liệu khác 1
Fabrication and Physics of CdTe Devices by Sputtering: Final Report, 1 March 2005-30 November 2008. Tài liệu khác 1
Fabrication and Properties of Composites of Poly(ethylene oxide) and Functionalized Carbon Nanotubes. Tài liệu khác 1
Fabrication Equipment for Periodic Material Assemblies and Ph Assemblies and Photonic Crystals (DURIP FY06). Tài liệu khác 1
Fabrication Flaw Density and Distribution in Repairs to Reactor Pressure Vessel and Piping Welds. Tài liệu khác 1
Fabrication in Space - What Materials are Needed. Tài liệu khác 1
Fabrication of a Lateral Polarity GaN MESFET: An Exploratory Study. Tài liệu khác 1
Fabrication of a Terahertz Imaging System. Tài liệu khác 1
Fabrication of Chemically Doped, High Upper Critical Field Magnesium Diboride Superconducting Wires. Tài liệu khác 1
Fabrication of Group III-Nitride Photocathode Having CS Activation Layer. Tài liệu khác 1
Fabrication of High Strength Metal-Carbon Nanotube Composites. Tài liệu khác 1
Fabrication of Highly Ordered Anodic Aluminium Oxide Templates on Silicon Substrates. Tài liệu khác 1
Fabrication of High-Performance Polymer Bulk-Heterojunction Solar Cells by Interfacial Modifications I. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)