Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Earth Obsersvations from Space. The First Fifty Years of Scientific Achievements. Tài liệu khác 1
Earth Parking Orbit and Translunar Injection. Tài liệu khác 1
Earth Science Afternoon Constellation Contingency Procedures. Tài liệu khác 1
Earth-Like Exoplanets: The Science of NASA's Navigator Program. Tài liệu khác 1
Earth-Moon Impact at 300 Ma and 500 Ma AGO. Tài liệu khác 1
ECLSS and Thermal Systems Integration Challenges Across the Constellation Architecture. Tài liệu khác 1
Education Payload Operation - Demonstrations. Tài liệu khác 1
Education Payload Operation - Kit D. Tài liệu khác 1
Effect of 17-4 PH Stainless Steel on the Lifetime of a Pennzane(Trademark) Lubricated Microwave Limb Sounder Antenna Actuator Assembly Ball Screw for the AURA Spacecraft. Tài liệu khác 1
Effect of an Additional, Parallel Capacitor on Pulsed Inductive Plasma Accelerator Performance. Tài liệu khác 1
Effect of Different Operations Modes on Science Capabilities During the 2010 Desert-RATS Test: Insights from the Geologist Crewmembers. Tài liệu khác 1
Effect of Illumination Angle on the Performance of Dusted Thermal Control Surfaces in a Simulated Lunar Environment. Tài liệu khác 1
Effect of Inductive Coil Geometry and Current Sheet Trajectory of a Conical Theta Pinch Pulsed Inductive Plasma Accelerator. Tài liệu khác 1
Effect of Projectile Density and Disruption on the Crater Excavation Flow-FIeld. Tài liệu khác 1
Effect of Simulant Type on the Absorptance and Emittance of Dusted Thermal Control Surfaces in a Simulated Lunar Environment. Tài liệu khác 1
Effective Utilization of Commercial Wireless Networking Technology in Planetary Environments: Year 2. Annual Report. Tài liệu khác 1
Effects of Control Mode and R-Ratio on the Fatigue Behavior of a Metal Matrix Composite. Tài liệu khác 1
Effects of Cutoffs on Galactic Cosmic-Ray Interactions in Solar-System Matter. Tài liệu khác 1
Effects of Parent Body Processes on Amino Acids in Carbonaceous Chondrites. Tài liệu khác 1
Effects of Piezoelectric (PZT) Sensor Bonding and the Characteristics of the Host Structure on Impedance Based Structural Health Monitoring. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)