Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
DẪN XUẤT DẦU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) - XÁC ĐỊNH ĐỘ Ổn ĐỊNH ÔXY HOÁ (PHÉP THỬ ÔXY HOÁ NHANH) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
DẪN XUẤT DẦU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG ESTE VÀ ESTE METYL AXIT LINOLENIC Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
DẪN XUẤT DẤU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG METANOL Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
DẪN XUẤT DẦU VÀ MỠ - ESTE METYL AXIT BÉO (FAME) -XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ IÔT Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Danh mục giới hạn dư lượng tối đa đối với thuốc thú y. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Danh mục giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật và giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật ngoại lai. Phần 1: Theo hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật . - L6 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Danh mục giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật và giới hạn dư lượng tối đa thuốc bảo vệ thực vật ngoại lai. Phần 2: Theo nhóm sản phẩm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Đậu đỗ. Xác định tạp chất, cỡ hạt, mùi lạ, côn trùng, loài và giống. Phương pháp thử . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Đậu hạt - Phương pháp thử. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động thực vật. Phép thử giới hạn điểm cháy bằng cốc thử kín Pensky-Martens Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động thực vật. Xác định hàm lượng tocopherol và tocotrienol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động thực vật. Xác định hàm lượng tocopherol và tocotrienol bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động thực vật. Xác định khả năng chịu oxy hoá (phép thử oxy hoá nhanh) Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định chỉ số iôt. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định độ giãn nở. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng 1-monoglyxerit và glyxerol tự do. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định hàm lượng galat - Phương pháp hấp thụ phân tử. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động vật và thực vật - Xác định trị số axit và độ axit. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động vật và thực vật. Chuẩn bị mẫu thử . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Dầu mỡ động vật và thực vật. Đánh giá hàm lượng chất béo sữa Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)