Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Decommissioning the Physics Laboratory Building 777-10A, at the Savannah River Site (SRS). Tài liệu khác 1
Defects Associated with Soldification of Melt Processed Superalloys for the Aerospace Industry. Tài liệu khác 1
Defects Associated with Soldification of Melt Processed Superalloys for the Aerospace Industry. Tài liệu khác 1
Demolitions of the Savannah River Sites Concentrator and Finishing Facilities. Tài liệu khác 1
Department of Energy: Improved Guidance, Oversight, and Planning Are Needed to Better Identify Cost-Saving Alternatives for Managing Low-Level Radioactive Waste. Tài liệu khác 1
Description of ALARMA. The Alarm Algorithm Developed for the Nuclear Car Wash. Tài liệu khác 1
Design and Test of an Event Detector and Locator for the ReflectoActive Seals System. Tài liệu khác 1
Design for On-Sun Evaluation of Evaporator Receivers. Tài liệu khác 1
Development and Testing of an Ultracapacitor Based Uninterruptible Power Supply (UPS) System. Tài liệu khác 1
Development of a Lightweight, Multifuel-Capable, 30kWe APU for Non- Primary Power. Tài liệu khác 1
Development of Supersonic Combustion Experiments for CFD Modeling. Tài liệu khác 1
Development of the NEXT Power Processing Unit. Tài liệu khác 1
Development of the NEXT Power Processing Unit. Tài liệu khác 1
Diffusion Region in Collisionless Magnetic Reconnection. Tài liệu khác 1
Directional Neutron Detection and TPC Developments and LLNL. Tài liệu khác 1
Downgrade of the Savannah River Site's FB-Line. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)