Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Data Reduction and Control Software for Meteor Observing Stations Based on CCD Video Systems. Tài liệu khác 1
Dawn Maps the Surface Composition of Vesta. Tài liệu khác 1
DAWN Mission Bus and Waveguide Venting Analysis Review. Tài liệu khác 1
Deep Moonquake Focal Mechanisms: Recovery and Implications. Tài liệu khác 1
Deep Space Habitat Team: HEFT Phase 2 Effects. Tài liệu khác 1
Defense Space Activities: Management Guidance and Performance Measures Needed to Develop Personnel. Tài liệu khác 1
Defining the Natural Atmospheric Environment Requirements for the NASA Constellation Program. Tài liệu khác 1
Deformation and Damage Studies for Advanced Structural Materials. Tài liệu khác 1
Dependence of Ru2O3 Activity on Compostion of Silicate Melts: Using Statistical Correlations to Infer Thermodynamic Behavior in the Melt. Tài liệu khác 1
Dependence of Surface Contrast on Emission Angle in Cassini Iss 938-NM Images of Titan. Tài liệu khác 1
Desert Research and Technology Studies (DRATS) 2008: Evaluation of Small Pressurized Rover and Unpressurized Rover Prototype Vehicles in a Lunar Analog Environment. Tài liệu khác 1
Design and Development of a CPCI-Based Electronics Package for Space Station Experiments. Tài liệu khác 1
Design and Off-Design Performance of 100 kWe-Class Brayton Power Conversion Systems. Tài liệu khác 1
Design and Performance Evaluation of Sensors and Actuators for Advanced Optical Systems Online Source. Tài liệu khác 1
Design of a 3-Stage ADR for the Soft X-Ray Spectrometer Instrument on the Astro-H Mission. Tài liệu khác 1
Design of a Facility to Test the Advanced Stirling Radioisotope Generator Engineering Unit. Tài liệu khác 1
Design of a Modular GPHS-Stirling Power System for a Lunar Habitation Module. Tài liệu khác 1
Design, Activation, and Operation of the J2-X Subscale Simulator (JSS). Tài liệu khác 1
Design, Development and Testing of the GMI Launch Locks. Tài liệu khác 1
Designing a Distributed Space Systems Simulation in Accordance with the Simulation Interoperability Standards Organization (SISO). Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)