Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 49695
Trong đó:
  • Bài báo: 1246
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42621
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17173)
  Khoa học Đời sống (2196)
  Xã hội và Nhân Văn (1667)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Dakota, A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis. Version 4.0 User's Manual. Tài liệu khác 1
DAKOTA: A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis. Version 5.0, Developers Manual. Tài liệu khác 1
DAKOTA: A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis. Version 5.0, User's Reference Manual. Tài liệu khác 1
Dark Fruit of Globalization: Hostile Use of the Internet. Tài liệu khác 1
DARPA Adaptive amd Reflective Middleware Systems (ARMS) Program: Phase I. Pervasive Instrumentation and Adaptation for Distributed Real-Time Embedded Systems: Final Technical Report. Tài liệu khác 1
Data Access Services that Make Remote Sensing Data Easier to Use. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Data Acquisition from Volatile Memory: A Memory Acquisition Tool for Microsoft Windows Vista. Tài liệu khác 1
Data Analysis Approach of ATR from SAR Images. Tài liệu khác 1
Data and Analysis Center for Software. DACS Overview. Tài liệu khác 1
Data Assimilation in the Littoral Zone. Part 1. Analysis of the Navy Coupled Ocean Data Assimilation System (NCODA). Tài liệu khác 1
Data Center Consolidation: Agencies Needed to Complete Inventories and Plans to Achieve Expected Savings. Tài liệu khác 1
Data Center Energy Benchmarking: Part 4. Case Study on a Computer-Testing Center (No. 21). Tài liệu khác 1
Data Clustering Method for Bayesian Data Reduction. Tài liệu khác 1
Data Compression and Network Processing for Polymorphous Computing Architecture (PCA). Tài liệu khác 1
Data Fusion Engine (DFE) for the Force Protection Joint Experiment (FPJE). Tài liệu khác 1
Data Handling in a Distributed Communication Network. Tài liệu khác 1
Data Mediation Using SEDRIS. Tài liệu khác 1
Data Mining Algorithms with Pseudoknot Free Codes. Tài liệu khác 1
Data Mining at NASA: From Theory to Applications. Tài liệu khác 1
Data Mining of Network Logs. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)