Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44475
Trong đó:
  • Bài báo: 23
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 18
  • Sách: 576
  • Tài liệu khác: 40012
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3654

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14830)
  Khoa học Kỹ thuật (15585)
  Khoa học Đời sống (1607)
  Xã hội và Nhân Văn (257)
  Khoa học Sức khỏe (8550)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3646)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Data Compression Using Chebyshev Transform. Tài liệu khác 1
Deeming Resolution: A Budget Enforcement Tool. Tài liệu khác 1
Defense Acquisition Research Journal. Volume 18, Number 3, Issue 59, July 2011. Tài liệu khác 1
Defense Acquisitions: DOD Can Improve Its Management of Configuration Steering Boards. Tài liệu khác 1
Defense Acquisitions: Observations on Weapon Program Performance and Acquisition Reforms. Tài liệu khác 1
Defense AT&L. March-April 2010. Tài liệu khác 1
Defense Base Act (DBA): The Federally Mandated Workers' Compensation System for Overseas Government Contractors. Updated June 2, 2010. Sách 1
Department of Defense Field Activity Roles as Enablers for the Industrial Base: Naval Laboratory Analysis that Supports Key Acquisition Decisions. Tài liệu khác 1
Department of Defense: Financial Management Improvement and Audit Readiness Efforts Continue to Evolve. Sách 1
Design and Synthesis of Renal Dipeptidase Inhibitors. Tài liệu khác 1
Detection and Enforcement of Failure-to-yield in an Emergency Vehicle Preemption System. Tài liệu khác 1
Development Fund for Iraq: Department of Defense Needs to Improve Financial and Management Controls. Tài liệu khác 1
Development of a Cost Estimation Process for Human Systems Integration Practitioners During the Analysis of Alternatives. Tài liệu khác 1
Điều tra quản lý lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật và công chức viên chức tỉnh Cần Thơ. Đề xuất hướng dẫn sử dụng số hiện có và hướng đào tạo phát triển mới Đề tài - Dự án 1
Điều tra về lực lượng sản xuất và cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Cửu Long Đề tài - Dự án 1
Dihydronootkatone and Tetrahydronootkatone as Repellents to Arthropods. Tài liệu khác 1
DOD Cost Overruns: Trends in Nunn-McCurdy Breaches and Tools to Manage Weapon Systems Acquisition Costs. Tài liệu khác 1
DOD Leases of Foreign-Built Ships: Background for Congress. Updated September 28, 2010. Tài liệu khác 1
Đổi mới chương trình đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra (chương trình thanh tra viên) của trường cán bộ thanh tra đáp ứng yêu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, thanh tra viên trong thời gian tới Đề tài - Dự án 1
Downside Risk Optimization of the Thrift Savings Plan Lifecycle Fund Portfolios. Tài liệu khác 1
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)