Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Data Compression Using Chebyshev Transform. Tài liệu khác 1
Dấu ấn thương hiệu: tài sản và giá trị - Tập 1 Từ trọng lực đến chức năng Sách 0
Debate the Issues: New Approaches to Economic Challenges Sách 0
Deeming Resolution: A Budget Enforcement Tool. Tài liệu khác 1
Defense Acquisition Research Journal. Volume 18, Number 3, Issue 59, July 2011. Tài liệu khác 1
Defense Acquisitions: DOD Can Improve Its Management of Configuration Steering Boards. Tài liệu khác 1
Defense Acquisitions: Observations on Weapon Program Performance and Acquisition Reforms. Tài liệu khác 1
Defense AT&L. March-April 2010. Tài liệu khác 1
Defense Base Act (DBA): The Federally Mandated Workers' Compensation System for Overseas Government Contractors. Updated June 2, 2010. Sách 1
Department of Defense Field Activity Roles as Enablers for the Industrial Base: Naval Laboratory Analysis that Supports Key Acquisition Decisions. Tài liệu khác 1
Department of Defense: Financial Management Improvement and Audit Readiness Efforts Continue to Evolve. Sách 1
Design and Synthesis of Renal Dipeptidase Inhibitors. Tài liệu khác 1
Designing for Education Sách 0
Detection and Enforcement of Failure-to-yield in an Emergency Vehicle Preemption System. Tài liệu khác 1
Development Fund for Iraq: Department of Defense Needs to Improve Financial and Management Controls. Tài liệu khác 1
Development of a Cost Estimation Process for Human Systems Integration Practitioners During the Analysis of Alternatives. Tài liệu khác 1
Điều tra quản lý lực lượng cán bộ khoa học kỹ thuật và công chức viên chức tỉnh Cần Thơ. Đề xuất hướng dẫn sử dụng số hiện có và hướng đào tạo phát triển mới Đề tài - Dự án 1
Điều tra về lực lượng sản xuất và cơ cấu kinh tế đồng bằng sông Cửu Long Đề tài - Dự án 1
Digitalisation: An Enabling Force for the Next Production Revolution in Korea Sách 0
Dihydronootkatone and Tetrahydronootkatone as Repellents to Arthropods. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)