Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Deaths: Injuries, 2002. National Vital Statistics Reports, Volume 54, Number 10. Tài liệu khác 1
Deficit Reduction Act of 2005 Report to Congress for Fiscal Year 2006. Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General Tài liệu khác 1
Deficit Reduction Act of 2005 Report to Congress for Fiscal Year 2007. Department of Health and Human Services, Office of the Inspector General Tài liệu khác 1
Demographic and Behavioral Sciences Branch (DBSB) Long-Range Planning 2006-2007. Tài liệu khác 1
Demographic and Behavioral Sciences Branch (DBSB). Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services Administration for Children and Families Online Performance Appendix, Fiscal Year 2011. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services Fiscal Year 2009 Health Resources and Services Administration Justification of Estimates for Appropriations Committees. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Annual Performance Report, Fiscal Year 2008. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Justification of Estimates for Appropriations Committees, Fiscal Year 2011. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services Office of Inspector General Online Performance Appendix, Fiscal Year 2011. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services Office of Inspector General State Medicaid Fraud Control Units Annual Report Fiscal Year 2007. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families Justification of Estimates for Appropriation Committees, Fiscal Year 2011. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families Justification of Estimates for Appropriations Committees, Fiscal Year 2010. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families Justification of Estimates for Appropriations Committees, Fiscal Year 2012. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families Online Performance Appendix, FY 2010. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services, Administration for Children and Families Online Performance Appendix, FY 2012. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services, Administration on Aging Justification of Estimates for Appropriation Committees, Fiscal Year 2010. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services, Administration on Aging Justification of Estimates for Appropriation Committees, Fiscal Year 2011. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services, Agency for Healthcare Research and Quality Justification of Estimates for Appropriations Committees, Fiscal Year 2010. Tài liệu khác 1
Department of Health and Human Services, Agency for Healthcare Research and Quality Online Performance Appendix, Fiscal Year 2010. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)