Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44986
Trong đó:
  • Bài báo: 25
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15647)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
D and B Meson Spectroscopy, New States Baryons at the Tevatron. Tài liệu khác 1
D0 - anti-D0 hadronic mixing and DCS decays from FOCUS. Tài liệu khác 1
D0 Decomissioning: Storage of Depleted Uranium Modules Inside D0 Calorimeeters after the Termination of D0 Experiments. Tài liệu khác 1
D0 experiment's integrated luminosity for Tevatron Run IIa. Tài liệu khác 1
D0 Luminosity Monitor Operations and Performance. Tài liệu khác 1
D0 Silicon Tracker. 2008. Tài liệu khác 1
Da Phi Ne Operation and Plans for Da Phi Ne2. Tài liệu khác 1
Dakota, A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis. Version 4.0 User's Manual. Tài liệu khác 1
DAKOTA, A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis. Version 5.2 Theory Manual. Tài liệu khác 1
DAKOTA: A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis. Version 5.0, User's Manual. Tài liệu khác 1
Dalitz Plot Analyses of B- -> D+ pi-pi-, B+ -> pi+pi-pi+ and D(sub s)+ -> pi+pi-pi+ at BaBar. Tài liệu khác 1
Dalitz Plot Analysis of B+- --> pi+-pi+-pi-+ Decays. Tài liệu khác 1
Dalitz Plot Analysis of B+- --> pi+-pi+-pi-+ Decays. Tài liệu khác 1
Dalitz Plot Analysis of D0 to Anti-K0 K+ K- And D/SJ States at BaBar. Tài liệu khác 1
Dalitz Plot Analysis of Ds+->pi+pi-pi+. Tài liệu khác 1
Damage Detection in Cryogenic Composites for Space Applications Using Piezoelectric Wafer Active Sensors. Tài liệu khác 1
Damage Detection of Laminated CFRP Structures using Electric Pulse Wave Transmission. Tài liệu khác 1
Damage Quantification in Electrically Conductive Composite Laminate Structures. Tài liệu khác 1
Damp-Heat Induced Degradation of Transparent Conducting Oxides for Thin Film Solar Cells. Tài liệu khác 1
Damping Effect Studies for X-Band Normal Conducting High Gradient Standing Wave Structures. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)