Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Đặc trưng nhận dạng lũ sông Mekong và ĐBSCL Đề tài - Dự án 1
Dairy 2002: Part 4. Antimicrobial Use on U.S. Dairy Operations, 2002. Tài liệu khác 1
Dakota, A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis. Version 4.0 User's Manual. Tài liệu khác 1
DAKOTA: A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis. Version 5.0, Developers Manual. Tài liệu khác 1
DAKOTA: A Multilevel Parallel Object-Oriented Framework for Design Optimization, Parameter Estimation, Uncertainty Quantification, and Sensitivity Analysis. Version 5.0, User's Reference Manual. Tài liệu khác 1
Dal-Tile: Optimized Compressed Air System Improves Performance and Saves Energy at a Tile Manufacturing Plant. Tài liệu khác 1
Dam Safety Assessment of CCW Impoundments, Sunbury Generation LP. Tài liệu khác 1
Dam Safety Assessment of CCW Impoundments. Possum Point Power Station. Final Report. Tài liệu khác 1
Dam Safety Assessment of CCW Impoundments. Wabash River Generating Station. Tài liệu khác 1
Dam Safety Assessment of CCW Impoundments. WH Zimmer Station. Tài liệu khác 1
Dam Safety Assessment of CCW Impoundments: Bremo Power Station. Tài liệu khác 1
Dam Safety Assessment of CCW Impoundments: Chesapeake Energy Center. Tài liệu khác 1
Dam Safety Assessment of CCW Impoundments: Chesterfield Power Station. Tài liệu khác 1
Dam Safety Assessment of CCW Impoundments: Joppa Plant. Tài liệu khác 1
Damage Arresting Composites for Shaped Vehicles - Phase II Final Report. Tài liệu khác 1
Damage Assessment of Aerospace Structural Components by Impedance Based Health Monitoring. Tài liệu khác 1
Damage Evaluation and Analysis of Composite Pressure Vessels Using Fiber Bragg Gratings to Determine Structural Health. Tài liệu khác 1
Damping MEMS Devices in Harsh Environments Using Active Thin Films. Tài liệu khác 1
Đánh giá ảnh hưởng của bãi rác tập trung đến sức khỏe khu dân cư xung quanh - Xây dựng hướng dẫn tiêu chuẩn vệ sinh bãi rác Đề tài - Dự án 1
Đánh giá ảnh hưởng của bãi rác thải tập trung đến sức khoẻ dân cư xung quanh - Xây dựng hướng dẫn tiêu chuẩn vệ sinh bãi rác Đề tài - Dự án 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)