Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Ca-Fe and Alkali-Halide Alteration of an Allende Type B CAI: Aqueous Alteration in Nebular or Asteroidal Settings. Tài liệu khác 1
Calculation of Thermally-Induced Displacements in Spherically Domed Ion Engine Grids. Tài liệu khác 1
Calibration of GOES Imager Visible Channels. Tài liệu khác 1
California Space Grant Consortium. Tài liệu khác 1
Capability 9.2 Mobility. Tài liệu khác 1
Capillary Flow Experiments Began on the International Space Station. Tài liệu khác 1
Capillary-Pumped Passive Reactor Concept for Space Nuclear Power. Tài liệu khác 1
Carbon Isotope Systematics in Mineral-Catalyzed Hydrothermal Organic Synthesis Processes at High Temperature and Pressures. Tài liệu khác 1
Carbon Nanotube Sensors for Gas and Vapor Detection in Space and Terrestrial Applications. Tài liệu khác 1
Carbonaceous Chondrite-Rich Howardites; The Potential for Hydrous Lithologies on the HED Parent. Tài liệu khác 1
Carbonate Cements from the Sverrefjell and Sigurdfjell Volcanoes, Svalbard Norway: Analogs for Martian Carbonates. Tài liệu khác 1
Carbonates in ALH 84001 Record the Evolution of the Martian Atmosphere Through Multiple Formation Events. Tài liệu khác 1
Case of Ozone Depletion. Tài liệu khác 1
Cassini CIRS Observations of IAPETUS' Thermal Emission. Tài liệu khác 1
Cassini CIRS Observations of Saturn's Rings. Tài liệu khác 1
Cassini Imaging Results at Titan. Tài liệu khác 1
Cassini Radar's First Look at Titan. Tài liệu khác 1
Catalog of Candidate High-redshift Blazars for GLAST. Tài liệu khác 1
CCSDS SM and C Mission Operations Interoperability Prototype. Tài liệu khác 1
Ceramic Integration Technologies for Aerospace and Energy Systems: Technical Challenges and Opportunities. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)