Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44475
Trong đó:
  • Bài báo: 23
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 18
  • Sách: 576
  • Tài liệu khác: 40012
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3654

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14830)
  Khoa học Kỹ thuật (15585)
  Khoa học Đời sống (1607)
  Xã hội và Nhân Văn (257)
  Khoa học Sức khỏe (8550)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3646)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Các vấn đề về đời sống của cư dân vùng đô thị hóa tại Tp. Cần Thơ. Thực trạng và giải pháp tương thích Đề tài - Dự án 1
Các yếu tố tác động lên mức sinh ở các xã nông thôn vùng sâu, xa của Cần Thơ Đề tài - Dự án 1
Carbon Nanotube Polymer Composition and Devices. Tài liệu khác 1
Carbon Nanotube Reinforced Porous Carbon Having Three-dimensionally Ordered Porosity and Method of Fabricating Same. Tài liệu khác 1
Challenges to Public-Private Transport Infrastructure Development in Mexico. Tài liệu khác 1
Characterization of Materials with Optically Shaped Acoustic Waveforms. Tài liệu khác 1
Chiến lược Khoa học Công nghệ tỉnh Cần Thơ đến năm 2010 Đề tài - Dự án 1
Chimeric Pro-Caspases and Methods of Using Same. Tài liệu khác 1
China's Steel Industry and Its Impact on the United States: Issues for Congress. Tài liệu khác 1
Chiral Temperature Gradient Focusing. Tài liệu khác 1
Chương trình xây dựng và phát triển khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Tài liệu khác 1
Cơ chế chính sách giá bảo hộ hàng nông sản xuất khẩu chè, cà phê, cao su Đề tài - Dự án 1
Cơ sở khoa học xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ trong giai đoạn 2007-2010 Đề tài - Dự án 1
Coaxial Transducer. Tài liệu khác 1
Commodity Futures Trading Commission President's Budget and Performance Plan, Fiscal Year 2013. Sách 1
Comparative Analysis Of Congressional Budget Adjustments For U.S. Special Operations Command. Tài liệu khác 1
Comparative Study of Defense Reforms in Eastern European Nations. Tài liệu khác 1
Compendium of Abstracts. Volume 2. Tài liệu khác 1
Complex Chronic Conditions among TMA Beneficiaries. Tài liệu khác 1
Composite Patterning Devices for Soft Lithography. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0710 3824031   Fax: 07103 812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)