Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Các giống lúa có triển vọng trong vụ lúa hè thu ở ĐBSCL Tài liệu khác 1
Các giống Mác ca có giá trị ở Úc Sách 1
Các văn bản mới quản lý nhà nước về giống cây trồng Sách 6
Các văn bản mới quản lý nhà nước về phân bón Sách 3
Cách phát hiện và phòng trừ một số sâu bệnh hại cây có múi Sách 1
Cải tiến chất lượng giống heo địa phương để tăng năng suất và tỉ lệ nạc trong thân thịt Đề tài - Dự án 1
Cải tiến năng suất và phát triển chăn nuôi vịt trong khắc phục hậu quả lũ lụt tỉnh Cần Thơ Bài báo 1
Cải tiên thiết bị đông lạnh và hệ thống cấp nước nhắm nâng cao chất lượng thủy sản và chế biến xuất khẩu Bài báo 1
Calculated Discards of Black grouper from Commercial Vertical Line and Longline Fishing Vessels in the Gulf Mexico and US South Atlantic. Tài liệu khác 1
Cẩm nang dinh dưỡng cho gia cầm Sách 0
Cẩm nang kỹ thuật nhân giống cây: Gieo hạt, chiếc, giâm, ghép cành (Tập 1) Sách 0
Captive Rearing of Pacific Lamprey. 2011 Annual Report. Tài liệu khác 1
Catch Sampling and Estimation in the Federal Groundfish Fisheries Off Alaska. Tài liệu khác 1
Cattle (Released July 20, 2012). Tài liệu khác 1
Cattle Death Loss (Released May 11, 2011). Tài liệu khác 1
Cattle on Feed (Released June 18, 2010). Tài liệu khác 1
Cattle on Feed (Released November 18, 2011). Tài liệu khác 1
Cattle on Feed (Released October 21, 2011). Tài liệu khác 1
Center for Veterinary Medicine Annual Report, Fiscal Year 2010: October 1, 2009-September 30, 2010. Tài liệu khác 1
Chăn nuôi bò thịt Sách 0
Trang: [1] [2] [3]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)