Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Batteries on the Battlefield: Developing a Methodology to Estimate the Fully Burdened Cost of Batteries in the Department of Defense. Tài liệu khác 1
Battlefield Contractors: Operational Risk and System Support Contractors. Tài liệu khác 1
Beneficiaries Remain Vulnerable to Sales Agents' Marketing of Medicare Advantage Plans. Tài liệu khác 1
Best Practices in Government Acquisition: A Test of the Government Accountability Office's Knowledge-Based Acquisition Theory. Tài liệu khác 1
Best Practices in Government Acquisition: A Test of the Government Accountability Office's Knowledge-Based Acquisition Theory. Tài liệu khác 1
Best Practices in Supplier Relationship Management and Their Early Implementation in the Air Force Materiel Command. Tài liệu khác 1
Best Practices in Supplier Relationship Management and Their Early Implementation in the Air Force Materiel Command. Tài liệu khác 1
Better Management of Fuel Contracts and International Agreements in the Republic of Korea Will Reduce Costs. Tài liệu khác 1
Beyond Bankruptcy: Does the Bankruptcy Code Provide a Fresh Start to Entrepreneurs. Tài liệu khác 1
Beyond Bankruptcy: Does the Bankruptcy Code Provide a Fresh Start to Entrepreneurs. Tài liệu khác 1
Beyond Payoffs: Understanding Sustainable Economic Incentives at the Tactical Level. Tài liệu khác 1
Bí quyết dành cho người khởi nghiệp – 50 điều cần biết trước khi kinh doanh Sách 0
Bid Protests: Considerations for Prevention & Resolution. Tài liệu khác 1
Borderlands of Southeast Asia: Geopolitics, Terrorism, and Globalization. Tài liệu khác 1
Brazil and the United States: The Need for Strategic Engagement (Strategic Forum, Number 266, March 2011). Tài liệu khác 1
Brazil for Sale. Does Sino-Brazilian Trade or Investment Significantly Influence Brazil's United Nations General Assembly (UNGA) Voting Pattern. Tài liệu khác 1
BRIC in the Backyard: Brazil's Economic Rise and What it Means for the United States (CSL Issue Paper, Volume 14-11, July 2011). Tài liệu khác 1
BRIC in the Backyard: Brazil's Economic Rise and What it Means for the United States (CSL Issue Paper, Volume 14-11, July 2011). Tài liệu khác 1
Budget and Economic Outlook: An Update, August 2011. Tài liệu khác 1
Budget and Economic Outlook: An Update, August 2011. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)