Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50005
Trong đó:
  • Bài báo: 1500
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17244)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Background-Error Correlation Model Based on the Implicit Solution of a Diffusion Equation. Tài liệu khác 1
Backpressure-Based Control Protocols: Design and Computational Aspects. Tài liệu khác 1
Backup to the Future: How Workload and Hardware Changes Continually Redefine Data Domain File Systems Bài báo 0
Balancing Multiple Sources of Reward in Reinforcement Learning. Tài liệu khác 1
Balancing Social Media with Operations Security (OPSEC) in the 21st Century. Tài liệu khác 1
Ballistic Penetration Test Results for Ductal(reg) and Ultra-High Performance Concrete Samples. Tài liệu khác 1
Bandit: Technologies for Proximity Operations of Teams of Sub-10Kg Spacecraft. Tài liệu khác 1
Bảo mật IPv6 trong mạng LAN Bài báo 0
Bảo mật trên các trình duyệt web Bài báo 0
Baseline Assessment and Prioritization Framework for IVHM Integrity Assurance Enabling Capabilities. Tài liệu khác 1
BaseVISor: A Triples-Based Inference Engine Outfitted to Process RuleML and R-Entailment Rules. Tài liệu khác 1
Basic Expeditionary Airfield Resource (BEAR) Requirements Analysis Tool (BRAT). Tài liệu khác 1
Basic Lessons in ORA and AutoMap 2011. Tài liệu khác 1
Basics of SAR Polarimetry I. Tài liệu khác 1
Battery Changing Adapter. Tài liệu khác 1
Battle Command System Analysis Methodology in the Cross Command Collaborative Effort (3CE) Environment. Tài liệu khác 1
Battle Management Language Transformations. Tài liệu khác 1
Battlefield Visualization and Database Creation System Using One Meter Terrain. Tài liệu khác 1
Bayesian Authentication: Quantifying Security of the Hancke-Kuhn Protocol. Tài liệu khác 1
Bayesian Methods for Image Segmentation (Preprint). Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)