Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
B133 Facility Screening Report (SCR). Tài liệu khác 1
B-2 Bomber: Review of the Air Force's Decision to Change Extremely High Frequency Satellite Communications Antennas. Tài liệu khác 1
B-2 Bomber: Review of the Air Force's Decision to Change Extremely High Frequency Satellite Communications Antennas. Tài liệu khác 1
B241 Facility Screening Report (SCR). Tài liệu khác 1
Babylonian Resistor Networks. Tài liệu khác 1
Background-Error Correlation Model Based on the Implicit Solution of a Diffusion Equation. Tài liệu khác 1
Backpressure-Based Control Protocols: Design and Computational Aspects. Tài liệu khác 1
Backpressure-Based Control Protocols: Design and Computational Aspects. Tài liệu khác 1
Backup to the Future: How Workload and Hardware Changes Continually Redefine Data Domain File Systems Bài báo 0
Backward Drift Estimation with Application to Quality Layer Assignment in H.264/AVC Based Scalable Video Coding. Tài liệu khác 1
Bacterial community response to cadmium contamination of agricultural paddy soil Bài báo 0
Baker-Barry Tunnel Lighting: Evaluation of a Potential GATEWAY Demonstrations Project. Tài liệu khác 1
Balancing Multiple Sources of Reward in Reinforcement Learning. Tài liệu khác 1
Balancing Social Media with Operations Security (OPSEC) in the 21st Century. Tài liệu khác 1
Ballistic Missile Defense and Offensive Arms Reductions: A Review of the Historical Record. Updated May 25, 2010. Sách 1
Ballistic Missile Defense System Transition and Transfer Process from Missile Defense Agency to the Army - Innovative or Dysfunctional. Tài liệu khác 1
Ballistic Missile Defense: Historical Overview. Tài liệu khác 1
Ballistic Penetration Test Results for Ductal(reg) and Ultra-High Performance Concrete Samples. Tài liệu khác 1
Ballistic Radomes for Communications Antennas. Tài liệu khác 1
Balloon Flying Handbook 2008. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)