Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50005
Trong đó:
  • Bài báo: 1500
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17244)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
A 0.1–5.0 GHz SDR transmitter with current-mode power-mixer and self-calibration scheme in 65 nm CMOS Bài báo 0
A class of hybrid multilayer perceptrons for software development effort estimation problems Bài báo 0
A configurable partial-order planning approach for field level operation strategies of PLC-based industry 4.0 automated manufacturing systems Bài báo 0
A cost-effective software testing strategy employing online feedback information Bài báo 0
A decision-making process-line for selection of software asset origins and components Bài báo 0
A fast and incremental update scheme for SDN based on a relation graph Bài báo 0
A fast, hybrid, power-efficient high-precision solver for large linear systems based on low-precision hardware Bài báo 0
A Fully-Pipelined Hardware Design for Gaussian Mixture Models Bài báo 0
A general framework for a control-based design of power and mechanical hardware-in-the-loop systems Bài báo 0
A General Framework for Hardware Trojan Detection in Digital Circuits by Statistical Learning Algorithms Bài báo 0
A hardened network-on-chip design using runtime hardware Trojan mitigation methods Bài báo 0
A Hardware Approach to Fairly Balance the Inter-Thread Interference in Shared Caches Bài báo 0
A Hardware Implementation of a Brain Inspired Filter for Image Processing Bài báo 0
A Hardware-Efficient Scalable Spike Sorting Neural Signal Processor Module for ImplantableHigh-Channel-Count Brain Machine Interfaces Bài báo 0
A lightweight live memory forensic approach based on hardware virtualization Bài báo 0
A Light-Weight Rapid Control Prototyping System Based on Open Source Hardware Bài báo 0
A low-complexity control mechanism targeting smart thermostats Bài báo 0
A Modified Decomposed Vector Rotation-Based Behavioral Model With Efficient Hardware Implementation for Digital Predistortion of RF Power Amplifiers Bài báo 0
A new countermeasure against side-channel attacks based on hardware-software co-design Bài báo 0
A Novel Hardware-Efficient Cochlea Model Based on Asynchronous Cellular Automaton Dynamics: Theoretical Analysis and FPGA Implementation Bài báo 0
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)