Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 46195
Trong đó:
  • Bài báo: 127
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1038
  • Tài liệu khác: 40696
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4118

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15526)
  Khoa học Kỹ thuật (15732)
  Khoa học Đời sống (1682)
  Xã hội và Nhân Văn (569)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4129)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
A fast and incremental update scheme for SDN based on a relation graph Bài báo 0
AA- A Software Architecture Aware Environment for Dependable Systems. Tài liệu khác 1
Ab Initio Direct Trajectory Simulation on Hydrogen Atom Transfer in 7- Azaindole in the Electronic Excited State with Assist of Water Molecules. Tài liệu khác 1
About the Zoom Minimization Package. Tài liệu khác 1
Abstract Proceedings. Signal and Image Sciences Workshop. CASIS Workshop 2005 (Thursday, November 17, 2005-Friday November 18, 2005). Tài liệu khác 1
Abstracting Asynchronous Multi-Valued Networks: An Initial Investigation. Tài liệu khác 1
Accelerating Cogent Confabulation: An Exploration in the Architecture Design Space. Tài liệu khác 1
Acceleration Effects on Fluid-Sediment Interaction. Tài liệu khác 1
Access Control to Information in Pervasive Computing Environments. Tài liệu khác 1
Accessible Research Cyc. Tài liệu khác 1
Accommodating Sensor Bias in MRAC for State Tracking. Tài liệu khác 1
Accommodating Sensor Uncertainty in the Cones Method: Polycones and Fuzzycones. Tài liệu khác 1
Accountability and Control of Process Creation in Metasystems. Tài liệu khác 1
Accuracy Quantification of the Loci-CHEM Code for Chamber Wall Heat Transfer in a GO2/GH2 Single Element Model Problem. Tài liệu khác 1
Accurate Methods for Large Molecular Systems (Postprint). Tài liệu khác 1
ACES Transition. Tài liệu khác 1
Achieving Alignment: An Analysis of Enterprise Architecture Best Practices within the United States Air Force. Tài liệu khác 1
Achieving Critical System Survivability Through Software Architectures. Tài liệu khác 1
Achieving Repeatability of Asynchronous Events in Wireless Sensor Networks With EnviroLog. Tài liệu khác 1
Acoustic Doppler Current Profiler Data Processing System Manual. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)