Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 44987
Trong đó:
  • Bài báo: 26
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 23
  • Sách: 1029
  • Tài liệu khác: 40013
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 3704

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (14868)
  Khoa học Kỹ thuật (15648)
  Khoa học Đời sống (1662)
  Xã hội và Nhân Văn (555)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (3697)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
A1GaAs/GaAs Heterostructure Solar Cells Grown by Molecular Beam Epitaxy. Tài liệu khác 1
Aaptamine and Isoaaptamine and Structural Modifications Thereof. Tài liệu khác 1
Ab Initio Approach Towards Engineering Fischer-Tropsch Surface Chemistry. (Final Technical Report, September 11, 2001-September 11, 2006). Tài liệu khác 1
Ab Initio Approach Towards Engineering Fischer-Tropsch Surface Chemistry. (Technical Report, September 11, 2003-September 11, 2004). Tài liệu khác 1
Ab Initio Approach Towards Engineering Fischer-Tropsch Surface Chemistry. (Technical Report, September 11, 2004-September 11, 2005). Tài liệu khác 1
Ab Initio Atomistic Thermodynamics for Surfaces: A Primer. Tài liệu khác 1
Ab initio Based Modeling of Radiation Effects in Multi-Component Alloys: Final Scientific/Technical Report. Tài liệu khác 1
Ab initio Based Modeling of Radiation Effects in Multi-Component Alloys: Final Scientific/Technical Report. Tài liệu khác 1
Ab Initio Design of Metallocene-Based Molecular Electronic Devices AOARD-054095. Tài liệu khác 1
Ab Initio Direct Trajectory Simulation on Hydrogen Atom Transfer in 7- Azaindole in the Electronic Excited State with Assist of Water Molecules. Tài liệu khác 1
Ab Initio Many-Body Calculations of Nucleon-Nucleus Scattering. Tài liệu khác 1
Ab Initio Molecular Dynamics Study of the Solvated OHCI- Complex. Implications for the Atmospheric Oxidation of (CI-) aq to (C12)g. Tài liệu khác 1
Ab Initio No Core Calculations of Light Nuclei and Preludes to Hamiltonian Quantum Field Theory. Tài liệu khác 1
Ab Initio Relativistic Study of Formation of Ultracold Polar Molecules. Tài liệu khác 1
Ab Initio Study of Ultracold Polar Molecules in Optical Lattices. Tài liệu khác 1
Ab Initio Study of Ultracold Polar Molecules in Optical Lattices. Tài liệu khác 1
Ab Initio Study on Atomic Structures and Physical Properties of CdSe Quantum Nanodots. Tài liệu khác 1
Aberration-Corrected Electron Microscopy at Brookhaven National Laboratory. Tài liệu khác 1
Ab-Initio Molecular Dynamics Simulations of Molten Ni-Based Superalloys (Preprint). Tài liệu khác 1
Ab-initio Simulations of Molten Ni Alloys. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)