Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 51245
Trong đó:
  • Bài báo: 2640
  • Đề tài - Dự án: 251
  • Media: 65
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15938)
  Khoa học Kỹ thuật (17690)
  Khoa học Đời sống (2697)
  Xã hội và Nhân Văn (1793)
  Khoa học Sức khỏe (8569)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4558)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
(sup 187) Re-(sup 187)Os Isotopic and Highly Siderophile Element Systematic of Group IVB Irons. Tài liệu khác 1
10.2 Thermal-Structural Testing. Tài liệu khác 1
100X Joint Battlespace Infosphere (JBI). Tài liệu khác 1
15th Annual Intelligent Ground Vehicle Competition: Intelligent Ground Robots Created by Intelligent Students. Tài liệu khác 1
17th Annual Intelligent Ground Vehicle Competition: Intelligent Robots Built by Intelligent Students. Tài liệu khác 1
2.0 AEDL Systems Engineering. Tài liệu khác 1
2004 Opposition of ceres Observed with Adaptive Optics on the VLT. Tài liệu khác 1
2005 Engineering Annual Report. Tài liệu khác 1
2006 NASA Strategic Plan. Tài liệu khác 1
2006 Summer Transportation Institute Final Report. Tài liệu khác 1
2007 Lunar Regolith Simulant Workshop Overview. Tài liệu khác 1
2007 Mars Phoenix Entry, Descent, and Landing Simulation and Modeling Analysis. Tài liệu khác 1
2010 ILSO-ISRU Field Test at Mauna Kea, Hawaii: Results from the Miniaturised Mossbauer Spectrometers Mimos II and Mimos IIA. Tài liệu khác 1
2010 Report of Statistics Required by the Bankruptcy Abuse Prevention and Consumer Protection Act of 2005. Tài liệu khác 1
2011 NASA Lunabotics Mining Competition for Universities: Results and Lessons Learned. Tài liệu khác 1
25 Point Implementation Plan to Reform Federal information Technology Management. Tài liệu khác 1
3D muodonhaku. Menetelmiae ja Sovelluksia (3D Shape Retrieval; Methods and Applications). Tài liệu khác 1
3D Polar Processing Algorithm for Scale Model UHF ISAR Imaging. Tài liệu khác 1
3D Priors for Scene Learning from a Single View. Tài liệu khác 1
3D Reconstruction from a Single Image. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)