Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Bánh bích quy - Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bánh đậu xanh. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bánh phồng tôm - Yêu cầu kỹ thuật. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
BẢO QUẢN NGŨ CỐC VÀ ĐẬU ĐỖ - PHẦN 1: KHUYẾN NGHỊ CHUNG VỀ BẢO QUẢN NGŨ CỐC Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bảo quản ngũ cốc và đậu đỗ - Phần 2: Khuyến nghị thực hành. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
BẢO QUẢN NGŨ CỐC VÀ ĐẬU ĐỖ -PHẨN 3: KIỂM SOÁT SỰ XÂM NHẬP CỦA DỊCH HẠI Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia - Quy định kỹ thuật. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia hơi - Quy định kỹ thuật. Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Phân tích cảm quan. Phương pháp cho điểm Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Phương pháp xác định điaxetil và các chất đixeton khác Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Phương pháp xác định độ đắng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Phương pháp xác định độ đắng Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Phương pháp xác định độ màu . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Phương pháp xác định hàm lượng chất hòa tan ban đầu . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Phương pháp xác định tốc độ lắng bọt theo chỉ số sigma Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Phương pháp xác định tốc độ lắng bọt theo chỉ số sigma Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Quy tắc nghiệm thu và phương pháp lấy mẫu . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Xác định độ axit . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Xác định độ màu bằng phương pháp quang phổ Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Bia. Xác định hàm lượng cacbon dioxit . - L3 Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)