Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
15th SPORE Investigators' Workshop Abstract Book. Held in Baltimore, Maryland on July 7-10, 2007. Tài liệu khác 1
1918 Flu Pandemic: Implications for Homeland Security in the New Millennium. Tài liệu khác 1
20 WP Acute Inhalation Study in the Rat. Tài liệu khác 1
2003 HCUP (Healthcare Cost and Utilization Project) Nationwide Inpatient Sample (NIS) Comparison Report. HCUP Methods Series. Tài liệu khác 1
2004 HCUP (Healthcare Cost and Utilization Project) Nationwide Inpatient Sample (NIS) Comparison Report. HCUP Methods Series. Tài liệu khác 1
2005 Department of Defense Survey of Health Related Behaviors among Active Duty Military Personnel. Tài liệu khác 1
2005 HCUP (Healthcare Cost and Utilization Project) Nationwide Inpatient Sample (NIS) Comparison Report. HCUP Methods Series. Tài liệu khác 1
2005 National Survey on Drug Use and Health: Full-Year Field Observation Report. Final Tài liệu khác 1
2005 National Survey on Drug Use and Health: Questionnaire Dwelling Unit-Level and Person Pair-Level Sampling Weight Calibration. Tài liệu khác 1
2005 National Survey on Drug Use and Health: Reliability Study Pretest Analysis. Tài liệu khác 1
2005 National Survey on Drug Use and Health: Reliability Study Pretest. Final Report. Tài liệu khác 1
2005 Physician Supply and Distribution in Rural Areas of the United States. Final Report No. 116. Tài liệu khác 1
2006 Listening and Learning Together: Building A Bridge of Trust Summit. Summary and Evaluation Report. Tài liệu khác 1
2006 World Parkinson Congress. Tài liệu khác 1
2007 Simulation Education Summit. Tài liệu khác 1
2009 VHA Facility Quality and Safety Report. Tài liệu khác 1
2010 Annual Status Report: National Prevention, Health Prevention and Public Health Council. Tài liệu khác 1
2010 Census: Census Bureau's Decision to Continue with Handheld Computers for Address Canvassing Makes Planning and Testing Critical. Tài liệu khác 1
21st Century National Public Health System. Tài liệu khác 1
2nd Annual Invited Experts Meeting on Simulation-Based Medical Training. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)