Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
2006 Lexus RX400h-4807 Hybrid Electric Vehicle Battery Test Results. Tài liệu khác 1
2006 Lexus RX400h-4807 Hybrid Electric Vehicle Battery Test Results. Tài liệu khác 1
75 Years of the Fundamental Diagram for Traffic Flow Theory: Greenshields Symposium. Transportation Research Circular, Number E-C149. Tài liệu khác 1
75 Years of the Fundamental Diagram for Traffic Flow Theory: Greenshields Symposium. Transportation Research Circular, Number E-C149. Tài liệu khác 1
9/11 Terrorist Attack and Overseas Travel to the United States: Initial Impacts and Longer-Run Recovery. Tài liệu khác 1
Accelerated Corrosion Results for Zinc/Nickel-Plated Automotive Parts Posttreated With Trivalent Chromate Rinse. Tài liệu khác 1
Accelerated Corrosion Results for Zinc/Nickel-Plated Automotive Parts Posttreated With Trivalent Chromate Rinse. Tài liệu khác 1
Aceite Vegetal Puro Como Combustible Diesel. (Straight Vegetable Oil as a Diesel Fuel (Spanish Version)). Programa de Tecnologias de Vehiculos (Vehicle Technologies Program). Fact Sheet. Tài liệu khác 1
Aceite Vegetal Puro Como Combustible Diesel. (Straight Vegetable Oil as a Diesel Fuel (Spanish Version)). Programa de Tecnologias de Vehiculos (Vehicle Technologies Program). Fact Sheet. Tài liệu khác 1
Adapting Transportation to the Impacts of Climate Change. State of the Practice 2011. Transportation Research Circular E-C152. Tài liệu khác 1
Adapting Transportation to the Impacts of Climate Change. State of the Practice 2011. Transportation Research Circular E-C152. Tài liệu khác 1
Adaptive Cruise Control: Hybrid, Distributed, and Now Formally Verified. Tài liệu khác 1
Adaptive Cruise Control: Hybrid, Distributed, and Now Formally Verified. Tài liệu khác 1
Advanced Vehicle and Power Initiative. Tài liệu khác 1
Advanced Vehicle and Power Initiative. Tài liệu khác 1
Advanced Vehicle Power Technology Alliance Technical Workshop and Operations Report. Tài liệu khác 1
Advanced Vehicle Power Technology Alliance Technical Workshop and Operations Report. Tài liệu khác 1
Advancing Metropolitan Planning for Operations: An Objectives-Driven, Performance-Based Approach. A Guidebook. Tài liệu khác 1
Advancing Metropolitan Planning for Operations: An Objectives-Driven, Performance-Based Approach. A Guidebook. Tài liệu khác 1
Advancing Regional Transportation Operations: A National Workshop, December 10-12, 2008, Washington, DC. Transportation Research Circular, Number E-C150. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)