Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
0.18 micron CMOS Fully Differential CTIA for a 32x16 ROIC for 3D Ladar Imaging Systems. Tài liệu khác 1
1 GHz Oscillator-Type Active Antenna. Tài liệu khác 1
1 GHz, 200 C, SiC MESFET Clapp Oscillator. Tài liệu khác 1
1. Innovative Relaxor-Based PiezoCrystals: Phase Diagrams, Crystal Growth, Domain Structures and Electric Properties. 2. Piezo- and Ferroelectric Materials Based on Morphotropic Phase Boundary Synthesis, Characterization and Structure - Property Relations. Tài liệu khác 1
1.55 Micrometer Sub-Micron Finger, Interdigitated MSM Photodetector Arrays with Low Dark Current. Tài liệu khác 1
1.8 kV, 10 mOmega-square cm 4H-SiC JFETs (Preprint). Tài liệu khác 1
100kW Energy Transfer Multiplexer Power Converter Prototype Development Project. Tài liệu khác 1
11.72-sq cm Active-Area Wafer Interconnected PiN Diode Pulsed at 64 kA Dissipates 382 J and Exhibits an Action of 1.7 MA(sup 2)-s. Tài liệu khác 1
18-GHz, 10.9-dBm Fully-Integrated Power Amplifier with 23.5% PAE in 130-nm CMOS. Tài liệu khác 1
192 GHz Push-Push VCO in 0.13-micrometer CMOS. Tài liệu khác 1
200 deg C Operation of a DC-DC Converter with SiC Power Devices. Tài liệu khác 1
2006 Status of the Momentum eXchange Electrodynamic Re-boost(MXER) Tether Development. Tài liệu khác 1
2-D Electric Field Assisted Assembly of Single Carbon Nanotubes and the Effect on the Applied Field. Tài liệu khác 1
30 to 50 ns Liquid-Crystal Optical Switches. Tài liệu khác 1
331 Building Arc Flash Investigation Team Report. Tài liệu khác 1
360-Degree Visual Detection and Target Tracking on an Autonomous Surface Vehicle. Tài liệu khác 1
3-D Packaging: A Technology Review. Tài liệu khác 1
3D Polar Processing Algorithm for Scale Model UHF ISAR Imaging. Tài liệu khác 1
3D Self-Localisation From Angle of Arrival Measurements. Tài liệu khác 1
3D Vectorial Time Domain Computational Integrated Photonics. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)