Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
(sup 187) Re-(sup 187)Os Isotopic and Highly Siderophile Element Systematic of Group IVB Irons. Tài liệu khác 1
2.0 AEDL Systems Engineering. Tài liệu khác 1
20 Meter Solar Sail Analysis and Correlation. Tài liệu khác 1
2003 Mars Exploration Rover Mission: Robotic Field Geologists for a Mars Sample Return Mission. Tài liệu khác 1
2004 ODU-HU NASA Faculty Fellowship Program. Tài liệu khác 1
2004 Opposition of ceres Observed with Adaptive Optics on the VLT. Tài liệu khác 1
2004 Research Engineering Annual Report. Tài liệu khác 1
2005 Engineering Annual Report. Tài liệu khác 1
2005 Engineering Annual Report. Tài liệu khác 1
2006 NASA Strategic Plan. Tài liệu khác 1
2006 Status of the Momentum eXchange Electrodynamic Re-boost(MXER) Tether Development. Tài liệu khác 1
2007 Lunar Regolith Simulant Workshop Overview. Tài liệu khác 1
2007 Mars Phoenix Entry, Descent, and Landing Simulation and Modeling Analysis. Tài liệu khác 1
2010 ILSO-ISRU Field Test at Mauna Kea, Hawaii: Results from the Miniaturised Mossbauer Spectrometers Mimos II and Mimos IIA. Tài liệu khác 1
2010 Mission Overview. Tài liệu khác 1
2010 NASA Exploration Systems Mission Directorate: Lunabotics Mining Competition Systems Engineering Paper. Tài liệu khác 1
About an Element of Human Greatness. Tài liệu khác 1
Abstracts of the Annual Meeting of Planetary Geologic Mappers, Nampa, Idaho 2006. Tài liệu khác 1
Abstracts of the Annual Meeting of Planetary Geologic Mappers, Tucson, Arizona, 2007. Tài liệu khác 1
Abstracts of the Annual Meeting of Planetary Geologic Mappers. Held in Washington, DC. on June 23-24, 2005. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)