Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
2005 'Blue Book' Science And Technology Program Compendium. Tài liệu khác 1
2010 ESMD Faculty Fellowship Project. Tài liệu khác 1
40 in. x 48 in. Collapsible Quick-Crate Container, MIL-STD-1660 Tests, Design Criteria for Ammunition Unit Loads. Tài liệu khác 1
40'x44' Metal Pallet With Metal Adapters With PA125 Metal Boxes, MIL- STD-1660 First Article Tests. Tài liệu khác 1
Active Damping Using Distributed Anisotropic Actuators. Tài liệu khác 1
Active-Controlled Fluid Film Based on Wave-Bearing Technology. Tài liệu khác 1
Advanced Multi-Product Coal Utilization By-Product Processing Plant. Technical Progress Report for the Period: October 1, 2006 to December 31, 2006. Tài liệu khác 1
Aerodynamic Analysis of a Canard Missile Configuration using ANSYS-CFX. Tài liệu khác 1
Aero-Elastic Motion of a Spin-Stabilized Projectile. Tài liệu khác 1
Aerospace Mechanisms Symposium (4Oth). Held in Cocoa Beach, Florida on May 12-14, 2010. Tài liệu khác 1
Agent Reactive Scheduling in an Automated Manufacturing Environment. Tài liệu khác 1
Aging and Surveillance Overview. Tài liệu khác 1
Air Force Handbook 2007. Tài liệu khác 1
Air Force Space and Missile Systems Center's Use of Undefinitized Contractual Actions. Tài liệu khác 1
Air-Side Velocity Distribution in Finned-Tube Heat Exchangers. Tài liệu khác 1
Alternative Ergonomic Job Analysis Methods for Manufacturing. Tài liệu khác 1
Amphibious Operations in the 21st Century: Are the Costs and Risks Too High. Tài liệu khác 1
Analysis and Design of a Cooperative Weapon Assignment Module for Advanced Battle Manager of a Ballistic Missile Defense System. Tài liệu khác 1
Analysis of Apex Seal Friction Power Loss in Rotary Engines. Tài liệu khác 1
Analysis of Molecular Contamination on Genesis Collectors through Spectroscopic Ellipsometry. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)