Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
Acquisition System Particularly Suited for Tracking Targets Having High Bearing Rates. Tài liệu khác 1
Adaptive Control System Having Hedge Unit and Related Apparatus and Methods. Tài liệu khác 1
Adhesion of a Metal Layer to a Substrate and Related Structures. Tài liệu khác 1
Adhesive Microstructure and Method of Forming Same. Tài liệu khác 1
Afghanistan: Post-Taliban Governance, Security, and U.S. Policy. Updated September 17, 2010. Tài liệu khác 1
Apparatus and Method for Optimizing the Efficiency of Germanium Junctions in Multi-Junction Solar Cells. Tài liệu khác 1
Automated Process Based on Differential Settling to Obtain Density Gradients. Tài liệu khác 1
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với tri thức truyền thống Đề tài - Dự án 1
Bên ngoài khoa học Sách 0
Building a Wavecache (PAT-APPL-11-284 760). Tài liệu khác 1
Các yếu tố tác động lên mức sinh ở các xã nông thôn vùng sâu, xa của Cần Thơ Đề tài - Dự án 1
Carbon Nanotube Polymer Composition and Devices. Tài liệu khác 1
Carbon Nanotube Reinforced Porous Carbon Having Three-dimensionally Ordered Porosity and Method of Fabricating Same. Tài liệu khác 1
Characterization of Materials with Optically Shaped Acoustic Waveforms. Tài liệu khác 1
Chiến lược Khoa học Công nghệ tỉnh Cần Thơ đến năm 2010 Đề tài - Dự án 1
Chimeric Pro-Caspases and Methods of Using Same. Tài liệu khác 1
Chiral Temperature Gradient Focusing. Tài liệu khác 1
Chương trình xây dựng và phát triển khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 Tài liệu khác 1
Cơ sở khoa học xây dựng mô hình nông thôn mới tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, Tp. Cần Thơ trong giai đoạn 2007-2010 Đề tài - Dự án 1
Coaxial Transducer. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)