Cast   Canthostnews   Libol   Catex [ Đăng Ký ] [ Đăng Nhập ]

Thống kê

Tổng tài liệu: 50190
Trong đó:
  • Bài báo: 1685
  • Đề tài - Dự án: 192
  • Media: 24
  • Sách: 1045
  • Tài liệu khác: 42677
  • Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn: 4567

Danh mục tài liệu

  Khoa học Tự nhiên (15547)
  Khoa học Kỹ thuật (17429)
  Khoa học Đời sống (2379)
  Xã hội và Nhân Văn (1723)
  Khoa học Sức khỏe (8557)
  Tiêu chuẩn/Quy chuẩn (4555)

Danh mục Alphabet

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

 

       
       
       
       
       
       
Tiêu đề Loại tài liệu Số phần
1,1-Diamino-2,2-Dintroethene (FOX-7) In Copper And Nickel Diamine Complexes And Copper FOX-7. Tài liệu khác 1
1.3 micrometers Wavelength Vertical Cavity Surface Emitting Laser Fabricated by Orientation-Mismatched Wafer Bonding: A Prospect for Polarization Control. Tài liệu khác 1
1.8 kV, 10 mOmega-square cm 4H-SiC JFETs (Preprint). Tài liệu khác 1
10-Year Update on the. Winding Ridge Project. Tài liệu khác 1
160 C Proton Exchange Membrance (PEM) Fuel Cell System Development (Final Report). Tài liệu khác 1
1953 Stanley L. Miller Experiment: Fifty Years of Prebiotic Organic Chemistry. Tài liệu khác 1
2004 Toxic Chemical Release Inventory Report for the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986, Title III, Section 313. Tài liệu khác 1
2006 Annual Report Summer Research Institute Interfacial and Condensed Phase Chemical Physics. Tài liệu khác 1
2006 Chemical Release Inventory Report for the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986, Title III, Section 313. Tài liệu khác 1
2007 Annual Report NATO/CCMS Pilot Study. Prevention and Remediation in Selected Industrial Sectors: Sediments. Held in Ljubltana, Solvenia on June 17-22, 2007. Tài liệu khác 1
2008 Toxic Chemical Release Inventory Report for the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986, Title III, Section 313. Tài liệu khác 1
2009 Toxic Chemical Release Inventory Report for the Emergency Planning and Community Right-to-Know Act of 1986, Title III, Section 313. Tài liệu khác 1
200-DV-1OU Sediment and Pore Water Analysis and Report for Samples at Borehole C8096. Tài liệu khác 1
20-L Scale-Up Fermentation and Biotransformation of Gaseous Propane to Propanol. Tài liệu khác 1
219-8 Corrosion Review. Tài liệu khác 1
248-NM Laser Photolysis of CHBr3/O-Atom Mixtures: Kinetic Evidence for UV CO(A)-Chemiluminescence in the Reaction of Methylidyne Radicals With Atomic Oxygen. Tài liệu khác 1
25.5 Betavoltaic Power Cells. Tài liệu khác 1
2D Electron Density and Plasma Current Density Diagnostic for Opening Switches. Tài liệu khác 1
2-Methyl-2-Aminopropanol Hydrochloride: A Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test in CD Rats. Tài liệu khác 1
3-(1-Methyl-3-imidazolio) propanesulfonate: A Precursor to a Bronsted Acid Ionic Liquid. Tài liệu khác 1
Trang: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358]
© Copyright 2012 Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ - Sở Khoa học & Công nghệ TP. Cần Thơ
Địa chỉ: 118/3 Trần Phú - P.Cái Khế - Q.Ninh Kiều - TPCT
Điện thoại: 0292 3824031   Fax: 0292 3812352
Lượt truy cập:
(Website trong thời gian thử nghiệm)